Bandibá anyagai

A Huszka Hermina Általános Iskola tananyagainak vázlata

26. Témazáró

25. Összefoglalás

24. Kulturális fejlődés a korszakban

23. Külpolitika Horthy alatt

22. A Gömbös-kormány

21. Gazdaságunk a 20'-as években

20. A Bethleni konszolidáció

19. Forráselemzés

A tankönyvi források megbeszélése

18. A trianoni békeszerződés

1920 június 4.

Az antanthatalom érdekeinek szolgálata a cél (OMM szétdarabolása, kis államok létrejött, jóvátétel fizetése, saját hatalom erősítése)

Wilson (USA) elvei: a népek önrendellkezési joggal rendelkeznek

Mivel az ország nem rendelkezik ütőképes hadsereggel, a békeskonferencia után megszállhatták a területeket.

Apponyi Albert és Teleki Pál a küldöttség tagjai

érveik:a határokat a magyarlakta területeknél kell meghúzni

A tárgyalás nem vitát kezdeményez, hanem diktál.

Hazánk 2/3-át veszíti területileg és 1/3-át veszíti a magyar lakosságbó (nem az összlakosságból!!)

Területeket kap: Ausztria, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, és független lesz Horvátország

Magyarország nemzetállammá válik.

A gazdaság súlyos sebeket kap: elcsatolt területeken van a mg felvevőpiaca és az ipar jelentős központjai, nincs többé vámmentes export és import.

Revízionizmus: visszaállítani a régi határokat. 

17. Horthy-korszka kezdete

Rövid életű átmeneti kormányok korszaka

első épés: magántulajdon visszaszolgáltatása

Román térnyerés a Duna vonaláig

Nemzeti Hadsereg alakul: Horthy Miklós a vezető (nincs más haderő)

Jó antantkapcsolatokkal rendelkezik

A tanácshatalom vezetőivel szemben terror (vörösterror helyett fehérterror)

Az antant érdeke a mielőbbi béke-->románok visszavonulnak-->Horthy bevonul Budapestre

Új koalíciós kormány alakul

1920 választások -->Kisgazdapárt nyer és Horthy kormányzói tisztséget kap (hasonló jog mint a királynak)

Következmény: nyugalom

16. A Tanácsköztársaság bukása

A tanácshatalom ellenségeket szerez a vagyon elvesztésének lehetőségével.

Kalocsa környéki felkelés, dunai hajóhad és tisztiiskola próbálkozásait leveri a Vörös Hadsereg

Vasutassztrájk--> nem elegendőek a hatalom megdöntésére

Vix jegyzéket elutasítja a kormány (számít a hasonló eszméket valló országokban.

Kun Béla mégis elismeri a követeléseket-->lemond a haza védelméről

Smuts súlyosabb jegyzéke-->elutasítja Kun Béla

Román, szerb, cseh csapatok vonulnak az országba-->mégis megvédi a hazát!

Sokan jelentkeznek katonának, Stromfeld Aurél vezetésével

Északi hadjárat: sikeres, szétválasztja a cseh és román csapatokat

Clemencau jegyzékei: béke kérése

A kormány békét köt--> hadsereg feloszlik-->románok nem tartják be a békét-->Budapestig vonulnak

Augusztus 1-jén MEGBUKIK A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

15. Tanácsköztársaság

Károlyi biztosítja a demokratikus politikai vezetés alapjait

1919-ben köztársasági elnök lesz, de kormánya veszít népszerűségéből

Megalakul a Magyar Kommunista Párt. Vezetője: Kun Béla

Jobboldal is szervezkedik. 

l--> a gaudasági nehézségek segítik őket

A román, cseh és szerb csapatok bevonulnak Mo.-ra átlépve a demarkációs vonalat-->nincs aki szembemenjen velük

Vix-jegyzék: újabb területek átadása

A kormány nem ért egyet ezért lemond

A szocdem és kommunista vezetők koalícióra lépnek-->proletárdiktatúra (munkások hatalma látszólag, de a kommunista vezetők kezében a hatalom)

"Mindenkihez" kiáltvány: Forradalmi Kormányzótanács: Kun Béla vezetésével--> TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

Rendeletek sorozatát adják ki, direktóriumot állítanak fel.

Államosítják az üzemeket, nincs földreform

Hitoktatás megszüntetése, mindenki tanulhatott

Az eddig meggazdagodottak számítottak "ellenségnek"

 

14. Őszirózsás forradalom

1918 a háború vége

nemzetiségek függetlenednek

katonák hazahívása/ függetlenség  -->Függetlenséi Párt vezetője: Károlyi Mihály

Tisza: "a háborút elvesztettük"

Magyar Nemzeti Tanács elnöke Károlyi Mihály

október 30-31.  forradalom amiért az uralkodó nem Károlyit nevezi ki

rendőrség csatlakozik

Tiszát megölik

őszirózsát tűznek a címer helyére

békés, gyors forradalom (1 napos)

november 16 -->Magyarország önálló szabad állam

Padova: fegyverszünet

Belgrád kísérlet a "békére" -- nem sikerül

Mo-n éhazés, rossz anyagi körülmények, szegénység

13. Ellenőrzés

12. Összefoglalás

Kik vettek részt és mi lett a végeredménye a béketárgyalásoknak

Mi a népszövetség?

Mi a különbség a fasizmus és a kommunizmus között?

Hogyan jutott hatalomra a fasizmus Olaszországban? 

Milyen új államok születtek Európában?

Mit takar a boldog békeidők kifejezés?

Milyen események követték egymást a nagy gazdasági világválság kialakulásához és megszűnéséhez

Mi jellemzi a sztálini SZU-t?

Milyen események zajlottak a náci Németországban?

Milyen Európán kívüli országokról tanultunk, és mi történt az országban?

11. Útban a II. vh felé

a fasiszta államok megerősődése--> szövetségkötés, antikommintern paktum-->spanyol polgárháború-->hitleri agresszió és a müncheni engedmények-->a nemzetközi politika többpólusú lesz

10. A stálini SZU

1922 dec. megalakul a SZU

tönkrement a gazdaság

új gazdaságpolitika (NEP), van értelme termelni

szocializmus felépítése

1600 gyáróriás--> ipari nagyhatalom (hadi és nehézipar)

a lakosság éhezik, nincs élelmiszer

Sztálin az új vezető -->sztálinizmus (korlátlan hatalom-->bárki büntethető)

munkatáborok (gulágok)- rengeteg ember hal meg 

9. A nácizmus No-ban

Jóvátétel fizetése -->gazdaság összeroppan

USA segít -->gazdasági fejlődés-->hadi eszközök

1933 Reichstag leég

8. A nagy gazdasági világválság

1929 október 24. csütörtök -->tőzsdekrach

fejlődési stop!

Oka: felesleg termelése-->tőke fogy-->nincs pénz alapanyagrokra, bérekre-->nincs kereslet-->nincs bevétel-->elbocsátások

kereskedelem visszaesik

Megoldás: Roosevelt          NEW DEAL (közmunka, adóságcsökkentés, támogatás)

A kereslet/vásárlóerő nő

Anglia: gyarmatokra támaszkodik

Fro. fasiszta hatalomátvételi kísérlet (megbukik)

No. fasiszta hatalomátvétel (Hitler)

 

7. óra

Európán kívüli világ

6. Boldog békeidők

A győztes hatalmak: parlametáris demokrácia

                                     politikai váltógazdálkodás (4-5 év)

igazságos adórendszer

Népszövetségbe a vesztes országok is bekerülnek

No és Fro. Locarnói-béke

 

Gazdaság: új találmányok (rádió, elektromos berendezések)

                kereslet nő

 

Női egyenjogúság (szavazati jog)

 

5. Új államok születése

Balti államok: Lettország, Litvánia, Észtország-->német segítség

Finnország (1917)

Lengyelország: területeket kap vissza + 200 km-es határmenti rész

Ukrajna: "kenyérbéke" 1918 

szovjet bekebelezés

Csehszlovákia: 1918 legfejlettebb

Jugoszlávia: soknemzetiségű (szerb)

Egyéb: Görögország, Törökország, Bulgária

 

 

4. Közép-Európa nyugtalan évei

Vesztes országokban lemondtak az uralkodók és polgári demokrácia valósult meg   --->(néhol) diktatúra

                                      Pártok

Kommunizmus                                       Fasizmus                    

Németország Szociáldemokraták--> hatalomharc --> Weimari Köztársaság

Olaszország: Kimerül 

pártrendszer   Fasiszta vezetője Mussolini

        

3. Hatalmi átrendeződés

A háború következménye:

  -jóvátétel fizetése

  -hadsereg leszeelése             --->hatalmi átrendeződés

  -területi elcsatolás

Új államok születése (KISANTANT)

Franciaország és Anglia a két új nagyhatalom

Népszövetség

konfliktusok megoldása (nem fegyveres)

 

1-2. Év eleji ismétlés

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 11
Tegnapi: 15
Heti: 72
Havi: 255
Össz.: 35 481

Látogatottság növelés
Oldal: Történelem 8. o.
Bandibá anyagai - © 2008 - 2018 - bandiba.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: bandiba.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »