Bandibá anyagai

A Huszka Hermina Általános Iskola tananyagainak vázlata

 

36. Témazáró

35. Összefoglalás 

Mi jellmzi az anyagokat és tárgyakat? Az anyagokat és tárgyakat a tulajdonságaik jellemzik.

Mik az anyagok? Az anyagok, amiből a tárgyak állnak

Mik a tárgyak? Az élőlényeket is ide sorlojuk, minden kézzel fogható dolog

Az égés feltételei: éghető anyag, hőmérséklet, oxigén

Olvadás: szilárd (fagyott) halmazállapotból cseppfolyós halmazállapotba kerül az anyag, víz esetén 0 Celsius-fokon következik be.

Fagyás: cseppfolyós halmazállapotból szilárd állapotba kerül az anyag, víz esetén 0 Celsius-fokon következik be.

Lecsapódás: légnemű halmazállapotból cseppfolyós halmazállapotba kerül az anyag.

 Párolgás: csppfolyós halmazállaoptból, légnemű halmazállapotba kerül az anyag.

Levegő tulajdonságai: élő szervezet számára nélkülözhetetlen, gázok alkotják: oxigén, szén-dioxid. TISZTASÁGA FONTOS AZ EMBEREK SZÁMÁRA, HA BESZENNYEZZÜK ŐKET, ELŐBB VAGY UTÓBB MEGBETEGSZÜNK !

Víz tulajdonságai: élő szervezet számára fontos. Esővíz nem oltja jól a szomjúságot, ellenben az ásványvízzel. Felszíni vizek: folyók, tavak TISZTASÁGA FONTOS AZ EMBEREK SZÁMÁRA, HA BESZENNYEZZÜK ŐKET, ELŐBB VAGY UTÓBB MEGBETEGSZÜNK !

Mi a teendő tűz esetén?

Ha tűz keletkezik valahol, a menekülési úton, rendezetten és gyorsan, de nem szaladva el kell hagyni a helyszínt.

A tűzoltók hívása: Tárcsázni a 105-ös számot, bemutatkozni, elmondani az esetet, a címet, emberek élete van-e veszélyben, megvárni amíg a hívott fél visszamondja és bontja a vonalat.

Porral oltó használata: Először meggyőződünk a szerkezet működőképességéről (nyomásmutató), majd a biztosítószeget eltávolítva, a tűzre irányítva eloltjuk azt.

34. Az égés

gyakorló óra, kísérletezés

33. Oldódás, keveredés

gyakorló óra, kísérletezés

32. Párolgás, forrás, lecsapódás

gyakorló óra, kísérletezés

31. Olvadás, fagyás

gyakorló óra, kísérletezés

30. Megmérjük a tárgyak néhány tulajdonságát

gyakorló óra, kísérletezés

29. Anyagok és tulajdonságaik

 

28. Témazáró

27. Összefoglalás 

 

26. A fácán és az egerészölyv:

gerinces, madár

A fácán:

kapirgáló láb (kaparóláb), erős csőr, gyenge szárny.

Tápláléka: gyommagvak, rovarok, férgek.

Földön fészkel, fészekhagyó csibék, vadásszák, védett, a házityúk rokona.

A fácán és a házi tyúk összehasonlítása.

A rejtőszín és a környezet kapcsolata. Ivari kétalakúság.

A földön fészkelő madarak kicsinyei fészekhagyók.

Az egerészölyv:

görbült karmú fogóláb, horgas és hegyes csőr, jól repül, kiváló látás.

Tápláléka: egerek, pockok, sáskák.

Erdőben, fákon fészkel, fészeklakó fiókák, ragadozó madár.

Védett ragadozó madarak: egerészölyv, héják, vércsék, sólymok.

 

25. A mezei nyúl és a mezei pocok:

 gerincesek, emlősök, növényevők, a rejtőszín szerepe a védekezésben.

 Fogazatuk jellemzői: 

éles metszőfog, redős zápfog.

 Érzékszerveik kiválóak, szapora állatok, sok ellenségük van.

 A mezei nyúl:

 nagyobb termetű, izmos, hosszú, hátsó láb, nagy, hosszú fülkagyló, szürkésbarna szőrzet,

 gyors, fut, ugrál, lapul, szürkületben jár táplálék után.

  A mezei pocok:

 egér nagyságú, rejtőzködik, falánk.

Növényevő emlősök a mezőn: ürge és a hörcsög.

 

24. Sáskák, szöcskék, fürge gyík

A sáskák, szöcskék, tücskök:

 ízeltlábúak, rovarok, egyenesszárnyúak, ugróláb, hangadó szerveik vannak, hallószerveik vannak, növényevők,

 kifejlés: pete – lárva – kifejlett rovar.

 Helyük a mező életközösségében a táplálékláncban.

 A fürge gyík:

 gerinces állat, hüllő, testét szarupikkelyek fedik – vedlés, változó testhőmérsékletű, lágyhéjú tojásokat a Nap melege költi ki,

rovarevő – rovarevő fogazat, védett állat.

23. Repce - lucerna

Az őszi káposztarepce:

mélyre hatoló főgyökérzet, elágazó lágy szár,

kékeszöld színű levelek, sárga virágok – laza fürtvirágzat.

Termése: becő – gömbölyű magvak.

Felhasználása: járművek üzemanyaga

(biodízel), étolaj, kenőolaj, gyógyszeripar,

zöldtakarmány, zöldtrágya.

 

A lucerna: főgyökérzet, vaskos szár, összetett levél, virágzat, termés, magok.

Évelő növény: amely egyszeri vetés után több évig is él.

Szálas takarmány.

Nitrogéngyűjtő baktériumok.

rokona: vöröshere.

  

22. Kukorica- napraforgó

A kukorica őshazája: Közép- és Dél-Amerika.

Környezeti igénye.

A kukorica is gabonaféle.

Részei: mellékgyökérzet, belül tömött szár, szárölelő levél, porzós virágzat – címer, termős virágzat – torzsa, szemtermés.

Felhasználása: élelmiszer- és takarmánynövény.

 

A napraforgó vastag főgyökér érdes, belül puha szár levele érdes, szív alakú fészekvirágzat: nyelves virágok, csöves virágok, egymagvú kaszattermés – olajtartalma magas – étolaj, olajpogácsa.

 

21. Búza

A búza részei:

mellékgyökérzet (bojtos gyökérzet),

üreges, bütykös (csomós) szár: szalmaszár,

nyeletlen szárölelő levél, kalászvirágzat,

szemtermés (korpa, liszt).

Egyéb gabonafélék és felhasználásuk. Gabonából készült élelmiszerek.

A szemtermés részei.

20. Olyan ember vagy ahogyan az állatokkal bánsz!

A helyes bánásmód az állatokkal: alapvető és fontos szabályok ismerete.

Az állatvédelmi törvény jelentősége.

Az állat nem játékszer, hanem érző lény. Fontos az állatok rendszeres, napi gondozása.

Az állatvédelmi törvény tiltja az állatok kínzását.

A madarak téli etetése: olajos magvak, madárkalács, gyümölcsök, apró magvak.

A haszonállatok tartása: ól, istálló; jól szelőztethető, tisztítható helyiség; jó minőségű takarmány; állatorvosi felügyelet.

 

19. A házi légy

ízeltlábú, rovar.

Testrészei:

fej – rövid csápok szívó szájszerv, szem,

tor – egy pár hártyás szárny,

potroh: ízelt lábak – tapadókorong,

három pár ízelt láb.

Fejlődése: teljes átalakulás.

A házi légy rovar, de nem bogár. Táplálkozási módjával fertőzés terjesztője!

 

18. A házi veréb

 gerinces állat, madár: testét toll fedi, mellső végtagja szárny, tojásokkal szaporodik,

 fészeklakó fiókák.

 Csőre kúp alakú, magokat is eszik, tápláléka még: kemény magvak, ételhulladék, gyümölcs.

 Nem jó repülő.

 A lábával szökdécsel.

 Állandó madarunk. Énekes madár.

 A repülő életmód és a testfelépítés kapcsolata.

 A táplálkozás és a csőrtípus összefüggése: kúp alakú csőr.

 Ivari kétalakúság: a hímek tollazata kicsit díszesebb.

 Csoportosan élnek.

Védett madár.

 

17. A fecskék

A füstifecske:

gerinces állat, madár: testét toll fedi, mellső végtagja szárny, tojásokkal szaporodik,

fészeklakó fiókák.

Hasadt csőr, rovarevő.

Kiválóan repül. Lába gyenge.

Villás farok, hosszú szárny.

Költöző madár.

Énekesmadár.

Életmód, táplálkozás összefüggései a testfelépítéssel.

Molnárfecske, partifecske 

 

16. Kutya

 Származása. A kutya: őse a farkas,

gerinces, emlős, ragadozó, húsevő.

 Ujjon járó.

 Hallása, szaglása kiváló.

 Az újszülött kiskutyák fejletlenek.

 A veszettség a kutyák legveszedelmesebb betegsége.

 Hőgyes Endre, a veszettség elleni védőoltás felfedezője.

 Ragadozó életmód jellemző ismertetőjegyei: ragadozó fogazat, jó hallás, látás, erős állkapocs, éberség.

 Kutyafajták.

 Az életmód, testalak és a táplálkozás összefüggése.

 

15. Házityúk

 A házityúk őse: bankiva tyúk.

 A házityúk: gerinces, madár, testét toll fedi (fedőtoll, pehelytoll), első pár végtagja szárny,

 csőre erős és hegyes,

 begy, zúzógyomor,

 kapirgáló (kaparó) lába van.

 Tojással szaporodik.

 A kiscsibék fészekhagyók.

 Kakas, tyúk, csibe.

 A tojás része: meszes héj,jégzsinór, fehérje, sárgája, lágy héj, levegővel telt rész.

 

16. Házi sertés

A házi sertés őse: vaddisznó, a háziasítás jelentősége, nem kell vadászni.

Testfelépítése: gerinces, emlős, párosujjú patás.

Gumós zápfogak: mindenevő.

Koca, kan, malac.

A házi sertés haszna, élelem, bőre, szőre, csontja.

 Mangalica – ősi magyar fajta

 

15. A szarvasmarha

A szarvasmarha őse: őstulok.

A szarvasmarha testrészei: fej, nyak, törzs, végtagok.

Fej: tülkös szarv.

Párosujjú patás állat.

Gerinces állat (csontváz, gerincoszlop).

Emlősállat: elevenszülő, emlők, szőrös bőr.

Növényevő: redős zápfog, kérődző, összetett gyomor.

Az összetett gyomor részei – a táplálék útja.

Csorda, tehén, bika, borjú.

A szarvasmarha jelentősége, mint haszonállat.

Rokona: házi kecske és házi juh.
 
 
 
14. Témazáró dolgozat
13. Összefoglalás
 
12. Madarak a kertben

A feketerigó, az énekes rigó, a kerti és a házi rozsdafarkú

madár: testét toll fedi,

mellső végtagja szárny, tojásokkal szaporodnak.

A fiókák fészeklakók.

Énekesmadarak.

A feketerigó állandó madarunk.

Az énekes rigó, a kerti és házi rozsdafarkú költöző madár.

Rovarokat, rovarlárvákat és férgeket pusztítanak.

Gerinces madár.

A hím díszesebb a tojónál
A csőr alakja a táplálkozásra utal.
 
 
11.Nem minden állat szereti a napfényt

Az éti csiga és a földigiliszta: élőhelye a kertben.

Az éti csiga

Testrészei: fej, tapogatók – hasláb – ház.

Mozgása: bőrizomtömlő – hasláb – nyálka.

Táplálkozása – reszelőnyelv.

Szaporodása: pete.

Rendszertani helye: puhatestűek.

Földigiliszta:

Testrészei: gyűrűk - nyereg

Mozgása: bőrizomtömlő – féregmozgás

Légzése: bőrlégzés.

Szaporodás: pete.

Rendszertani helye: gyűrűsféreg.

Mindkét állat gerinctelen.

10. Burgonya
csoportmunkával feldolgozva
 
 
9. Vöröshagyma
 
Egyszikű, hagymás növény
Tönk, a hagyma alján található, húsos levelek
egyforma vékony és hosszú gyökérszálak
kétnyári
Gömb alakú virág
rokonai: fokhagyma, lilahagyma, póréhagyma
fűszernövény
Magyarországon fontos élelmiszer
 
Hf: Tk 26-27
 
Mf: 13/4,5  +tankönyvi lecke végén lévő kérdésekre válaszolni.
 
8. Fejes káposzta
 
4000 éve ismeri az ember
sok C-vitamint tartalmaz
 
húsos levelei alkotják a fejet, amelyek raktározzák a tápanyagot
torzsa= vaskos rövid szár
szereti a sok nedvességet
kétnyári -- > első évben gyökér és fej, második évben hosszú szár+virág+mag
Rokonai: kelkáposzta, bimbóskel, karalábé, karfiol
 
Ellensége: káposztalepke
 
szárnyát kitinpikkelyek borítják
petéket rak -->lárva (hernyó) --> báb --> kifejlett rovar=teljes átalakulás
 
Hf: Tk 20-24. o.
mf: 11/1 12/3,5
 

7. A szőlő

A szőlő gyökere mélyre hatol, szereti a homokas talajt.

Fás szára a tőke

Levelei osztottak, kacsokkal kapaszkodik.

Szőlőfürt bogyóterméssel. A lédús gyümölcshúson vékony héj van

Csemege és borszőlőként hasznosítjuk. A préselt szőlőlé a must

A must pár nap után élesztőgombák hatására megerjed és alkoholos ital készülhet belőle.

Ellensége a peronoszpóra

Házi feladat:

Tk: 12-15. o. vagy 18-20. o.

 Mf: 8/1

9/2

6. A paprika és paradicsom
 
Egynyári növény: tavasztól őszig él
 
kedveli a meleget
 
folyamatosan növeszti termését
 
palántaként ültetik
 
főgyökérzete és oldalgyökérei vannak
 
szára puha hajlékony
 
paprika: felfújt bogyótermése van --> üreges a belseje
 
Sok C-vitamint tartalmaz
 
sok színben megtalálható
 
étkezési célra a fűszerpaprikát is használjuk - szárítva, őrölve
 
Némelyik erős
 
 
paradicsom: sokmagvú bogyótermése van
 nedvdús a termés, vékony a héja
 

 Hf:  Tk: 17-19 o. 

Mf: 10/ 1,2,3,4,6

5. A diófa
 
•Összetett levél
•Termős virág- porzós virág
•Diótermés- zöld húsos burok-csonthéj-mag
 
•Sok tápanyag, vitamin ásványi anyag, olaj, fehérje
 
Fája
 
•Bútornak
•Ág – gally – vessző
•Kérge sima
•Lombkorona terebélyes
 
•Mag – magonc- suháng – csemete- kifejlett fa

 

Hf: mf: 7/1 8/5,6,7

4. Ízletes gyümölcsünk az őszibarack

 

Az őszibarack kedveli a meleget.

Virága öt rózsaszín sziromlevélből, zöld csészelevelekből, porzóból és termőből áll.

Termése csonthéjas.

A termés részei: csonthéj – mag – terméshús – hamvas terméshéj.

Az őszibarack rokonai a kajszibarack, a mandula, a meggy, a cseresznye és a szilva.

Termőterületei Magyarországon: homoktalajon, Kiskunság (Kecskemét, Nagykőrös)

A csonthéjas gyümölcsök fogyasztása: folyó víz alatt megmosni, mértékkel, naponta

 

Hf: mf: 5/1, 6/4,5

 

 

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 15
Heti: 70
Havi: 253
Össz.: 35 479

Látogatottság növelés
Oldal: Természetismeret 5. o.
Bandibá anyagai - © 2008 - 2018 - bandiba.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: bandiba.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »